Om vattnet rinner i mer än 30 minuter stänger anläggningen av kranen. Även när du inte är hemma. Därför passar den extra bra till sommarstugan. Anläggningen består av en manöverenhet med strömbrytare, inställningar, ljud och timer.

Där sitter också ett laseröga som mäter om vattenmätaren rör sig.Kulventilen, normalt i öppet läge som på bilden, aktiveras och stänger av om vattnet rinner på ett eller annat ställe i huset.

När man åker hemifrån aktiverar man anläggningen med den röda knappen. Uppstår det en skada på vattenrören eller om man inte har stängt kranen ordentligt kommer vattenvakten att automatiskt stänga av allt vatten efter 30 minuter.

Alarmet ljuder och kulventilen får en impuls att stänga. När man sedan kommer hem trycker man bara på samma röda knapp och kulventilen öppnar igen. På knappen till vänster ställer man in ljudstyrkan på alarmet. Knappen till höger stänger man av övervakningen.

Ventilen ska monteras av en auktoriserad rörmokare, resen kan du göra själv och därmed försäkra dig både mot stora vattenräkningar och mot skador. Flera försäkringsbolag ger också rabatter på premien om man installerar en vattenvakt.