Ersätt den skadade brunnen med en ny som håller tätt. Se här hur det går till.