Det är förstås enklast att säga till sig själv, att allt arbete med el, vatten och gas är för yrkesfolk. Men om du har tillräcklig kännedom om starkström och vattenrör, så är det en del du får klara själv. Allt som har med gas att göra ska du låta yrkesfolk ta hand om, för konsekvenserna är ruggiga om en gasledning läcker. Fördelen med att själv stå för arbetet är att det blir billigare, arbetet kan utföras när det passar dig och du kan ta det i den takt du hinner. Men innan du sätter igång, ska du alltså veta vad du gör. Om du inte vet vad en gulgrön sladd betyder, ska du hålla fingrarna borta från elnätet och nöja dig med attbyta glödlampor. Här är en enkel översikt av vad du får och inte får lov att göra.