Trädgårdsanläggaren kommer att visa hur du enklast klyver din ved. Det är en god idé att investera i en bra och kraftig yxa med ett huvud som är smula kilformat. Om du har sågat upp din ved i längder på 30 centimeter är den förhållandevis enkel att klyva och passar samtidigt i de flesta eldstäder.

När trädgårdsanläggaren ska klyva ved börjar han med att undersöka vedklabben för att se om det har funnits grenar eller andra ojämnheter. Det är lättare att klyva klabben om de delar där det har suttit grenar vänds nedåt.

Undvik också att hugga där det har suttit grenar. Om vedklabben är för grov för att klyva i ett hugg börjar trädgårdsanläggaren med att först hugga längst fram, sedan längst bak och slutligen mitt på klabben för att få en spricka rakt över klabben.

Se till att föra upp yxan över huvudet och använd hela kroppen när du svingar yxan. På det viset får du största möjliga kraft i hugget. När vedklabben har fläkts upp i mitten upprepar du samma sak med de båda halvorna och så vidare tills du har fått så små vedträn att de går in i eldstaden.

I stället för att klyva vedklabben kan man hugga bort små bitar runt den. På så sätt förlorar klabben gradvis sina spänningar och blir förhållandevis lätt att klyva.

Om du ska bygga en vedstapel är det viktigt att den inte ligger direkt på marken och suger upp fukt. Den ska också vara ordentligt ventilerad. Veden får alltså inte ligga direkt mot en vägg.

Det ska alltid vara ett avstånd på 20 centimeter mellan ved och vägg och om du staplar i flera rader ska det också vara luft mellan raderna. Om du har fällt och huggit upp dit träd på vintern när det nästan inte är någon sav i veden behöver den bara torka över sommaren så är den klar till nästa eldningssäsong.