Först markerar man hur mycket som ska huggas loss ur plattan. Här är det 5 cm som ska huggas ur betongplattan. Det är viktigt att kantjärnet har bra stöd, det vill säga att det vilar jämnt längs båda kanterna.

Därpå vinklar man järnet något så att ena kanten ligger just på markeringen. Man hugger nämligen bara med ena kanten på järnet. För att inte förstöra hörnkanten slår yrkesmannen ett enkelt slag på plattans kant i markeringens förlängning.

Sedan slår han på hörnet i 45 graders vinkel innan han börjar hugga längs markeringen. Underlaget måste vara helt slätt, så att plattan inte vippar. Och när han slår till på järnet slår han hårt, så att biten lossnar. När stensättaren nästan knackat sig igenom plattan börjar han om i den andra änden.

Återigen slår han på den smala kanten för att skydda hörnet, innan han hugger av det sista av plattan. Nu när hela kanten är avhuggen sticker det ut en del mindre grader längs snittet.

De ska naturligtvis också knackas bort. Då använder stensättaren en vanlig mejsel. Den här tekniken är ett alternativ till vinkelslipen, som både låter och dammar.