När snöret spänts upp mellan två spett ska snörrullen flyttas så att den inte är i vägen. I stället för kniv använder en yrkesman det som finns till hands, till exempel en sten.

Snöret läggs upp på stenen och med ett lätt slag av hammaren kapas den. En annan metod är att lägga upp snöret mot skottkärran.

Återigen slår man med hammaren för att kapa snöret. Bara man har sin hammare till hands kan man i stort sett alltid kapa ett murarsnöre.