Stensättaren tar en handfull grus som han strör ut över strimman. Sen tar han en halv beläggningssten och använder den som skurborste.

Man kan självklart också använda en hel sten, men stenen är lättare att hålla i om det bara är en kvarts eller halv sten. Nu gnuggar stensättaren stenen över missfärgningen som försvinner snabbt.

När strimman är borta borstas gruset bort. Stenarna är nu lite ljusare i området som gnuggats av, men färgen jämnar ut sig snabbt.