Stensättaren lirkar upp en sten med en liten mejsel där ställningen ska stå. Ställningen ska stå i ett hål, så här gräver vi ut i marken med ett plaströr. Röret knackas ner i marken och dras upp igen, sedan töms det på jord.

Detta upprepas eventuellt ett par gånger till dess nivået sitter i nivå med beläggningen. Grus läggs ut runt röret på precis samma sätt som om man skulle lägga en vanlig sten.

Den sten som stensättaren tog upp ska nu sågas till så att den kan läggas mot röret. Ursågningen markeras så att röret får plats mitt på stenen. Stensättaren använder en vinkleslip för att bearbeta stenen. Det väsnas och damma så man måste använda skydd frå både hörseln och andningen.

Först sågas stenen av tvärs över så att vi bara behöver anpassa en del. Sen sågar stensättaren in i stenen i båda sidorna. Han sågar inte längs hela stenen ännu, först ska det tvärsgående strecket markeras.

Detta gör stensättaren genom att såga uppifrån. Nu genomsågas stenen. Vinkelslipen är för stor för att komma åt i det tvärsgående snitten. Men även om vi bara har sågat en liten bit går det att knacka bort biten med ett huggjärn eller en mejsel. Nu är stenen anpassad så att det just finns plats för röret.

Nu ska stenen läggas på plats, men röret sitter lite snett, så stensättaren är tvungen att flytta det något för att få plats med stenen. Den andra stenbiten läggs upp vid hålet och markeras längs röret.

Det markerade området knackas bort med en mejsel. Stensättaren slår in från sidan och tar bara små bitar åt gången. Nu läggs stenen i hålet och den passar perfekt. Stenbitarna stampas med en knoppstång och en kloss som mellanlägg.

Sedan borstas det ner fogsand i fogarna och stensättaren är särskilt noga med att få ner sand runt röret. Nu är hålet för torkställningen klart. Men det kan också användas till annat, till exempel ett parasoll.