Här visar stensättaren hur man riktar upp stenarna. De små stenarna närmast brunnen kan stensättaren ta upp utan att använda verktyg. Han sätter dem på locket, så att han vet ungefär var de ska sättas när förberedelserna är klara.

Nu används knoppstången för att lossa de andra stenarna, så att de sedan kan lossas med händerna. Man är tvungen att ta bort stenar från hela den yta som satt sig. När stenarna plockats upp skottar stenläggaren i en rejäl skyffel med grus i hålet.

Gruset ska fördelas jämnt över hålet, vilket stensättaren gör med händerna. Det är viktigt att få in gruset i alla skrymslen, annars hamnar stenarna snett.

Därefter ska stenarna bara läggas på plats. Här ser stensättaren till att stenarna läggs i rätt färgkombination, så att beläggningens mönster bibehålls.

Arbetet är kvickt gjort och slutligen avslutas läggningen med småstenarna som ska vara närmast brunnen. Beroende på hurr stor yta som ska läggas om kan det vara bra attt hyra en plattvibrator, men här nöjer sig stensättaren med en knoppstång och en kloss som mellanlägg.

Resultatet blir detsamma. När området stampats häller vi sand i fogarna mellan stenarna och runt avloppsbrunnen, och fördelar den med en kvast. Beläggningsstenen har nu riktats upp och ligger i samma nivå som brunnen.