Stensättaren använder en knoppstång som hävarm när han tar upp stenarna. De här stenarna sitter mycket tätt ihop och det kan vara svårt att få bort en enstaka sten. Därför slår stensättaren mycket försiktigt på de kringliggande stenarna med en släggga för att lossa dem från varandra.

När alla stenarna i raden är upplyfta drar stensättaren en ränna i gruset med knoppstången för att ge plats för vattenslangen. Sedan tar han bort gruset med händerna innan han lägger ner slangen i rännan.

Slangen ska komma upp vid avloppet, så vi måste knacka av ett hörn på en av stenarna. Det klarar stensättaren med en vanlig huggmejsel. Nu kan stenen läggas på plats mot avloppsventilen och resten av stenarna kan läggas på plats .

Längre ner längs raden satt stenarna mycket tätt och där kan det vara nästan omöjligt att sätta tillbaka stenarna. Därför lyfter stensättaren ytterligare en stenrad.

Därmed blir det lättare att passa ihop stenarna. Stensättaren lägger ner två stenar åt gången och knackar dem på plats med en tredje sten. När de sista stenarna lagts på plats ska stenarna stampas med en knoppstång och en kloss som mellanlägg.

Till sist borstas fogsand ner i alla fogar. Nu har inte bara den fula trädggårdsslangen gömts, den ligger inte heller längre i vägen på terrassen.