Man börjar med att gräva bort gruset i hålet. Man ska ta bort så mycket att både nya stenar och lite sättsand får plats. Stenarna runt hålet har en speciell form som anvvänds vid kantläggning.

De ska plockas bort och läggas i där den nya kanten ska gå. Man kan använda antingen en knoppstång eller en vanlig skyffel för att bända upp kantstenarna. När stenarna är borta fyller stensättaren grus i hålet och fördelar det jämnt med hjälp av skyffeln.

Det är inte lönt att hyra en plattvibrator för en så här liten yta, i stället stampar stenläggaren till gruset med fötterna. Nu ska underlaget rätas av. Här använder vi plattorna runt hålet som utgångspunkt.

Därför måste vi såga till en bräda som passar i hålet. Vi sågar ut 7,5 cm höga bitar i respektive kant på brädan. Det ger plats för en sten som är 8 cm hög, och så lite extra utrymme för den följande stampningen.