Först plockar stensättaren bort en gatsten med knoppstången. Då kan han få in stången under plattan och använda stången som en hävarm.

Nu kan den trasiga plattan lätt lyftas bort. Resten av smågatstenarna flyttas också så att stensättaren får plats att arbeta på. Stensättaren fyller på med extra sätttgrus i hålet och fördelar det jämnt med skyffeln. Nu ska en ny platta läggas på plats. Stensättaren lägger plattan på en befintlig platta.

Det är viktigt att den nya plattan trycks mot de befintliga medan den läggs på plats. Då blirr fogen mellan de två plattorna så smal som möjligt.

När platttan lagts på plats knackas den ner i gruset med en knoppstång så att den hamnar i nivå med övriga plattor. Även smågatstenarna läggs på plats igen. Grus borstas ner mellan fogarna innan smågatstenen stampas.

Slutligen efterfyller man med fogsand som fördelas i fogarna. Den gamla trasiga plattan är nu utbytt mot en ny och fin som kan hålla i många år.