Det ser inte bra ut med en svacka på infarten eller terrassen. Inte nog med det. Svackan blir större och större för varje gång det har regnat, för då tränger det ner vatten genom de skadade fogarna till gruset, som i sin tur försvagas. Gruset ska ju annars se till att beläggningen ligger plant. Resultatet blir att det bildas hjulspår på infarten, att några plattor tippar eller att frosten spräcker plattorna på vintern. Anledningen till problemet är att förarbetet inte har utförts tillräckligt bra. Det kan finnas andra orsaker som att trafiken är för tung. I så fall måste hela infarten läggas om med starkare underlag som ska packas bättre för att beläggningen ska tåla den belastning som den utsätts för. Problemet kan också vara att stenarna lyfts av rötter. Det kräver att du tar bort de rötter som är i vägen och att du lagar bärlagret innan du lägger stenarna på plats. Slutligen kan dåliga fogar släppa ner regn- och smältvatten till gruset och då undermineras beläggningen. Beläggningen ska tas upp, underlaget rättas till, stenarna läggas tillbaka och ny fogsand fyllas på.