För det mesta orsakar inte regn några större problem, eftersom regnvattnet antingen rinner undan via dagvattenbrunnar eller försvinner i marken. Men har du lagt stenplattor på terrassen eller infarten, så kan vattnet bli stående – framför allt om fallet inte är tillräckligt.

Ibland kan fallet justeras, men när det inte kan det – som här, där garaget ligger lägre än gatan – gäller det att hitta en lösning som stoppar vattnet eller leder bort det.