Gräsarmering får infarten att ge ett grönt intryck, och märkligt nog håller gräset sig grönt och fint trots att du kör där med bilen. Men hjulen rullar ovanpå de stenar som gräset växer upp genom. Det finns flera olika gräsarmeringsplattor att välja bland. Gemensamt för dem är att de är försedda med hål eller läggs i mönster som skapar hål. I hålen växer det gräs. Hålen kan utgöra mellan 30 och 60 procent av beläggningens yta. Vi rekommenderar en beläggning med upp till 35 procent gräs. Ju större andel som täcks av gräs, desto flera eller större måste hålen vara och desto svagare blir armeringen. Är hålen för stora blir det svårt att gå på plattorna.

Armeringsplattorna läggs på precis samma sätt som andra plattor, dvs. på ett underlag av bärlagergrus, väggrus och sättgrus. Om det är nödvändigt läggs först ett lager förstärkningsgrus. Enda skillnaden är att du inte fogar med ren fogsand utan blandar med lika stor del fin jord, för att gräset ska kunna växa. Armeringsplattornas höjd skiljer sig ofta från andra beläggningsstenar. Gräset ska vattnas och gödslas för att klara sig. Och det ska förstås klippas …

LÄS OCKSÅ: Så får du en stark gräsmatta med gräsarmering!