Granit är ett material som kan användas på t.ex. infarter, gårdar, och terrasser. Bortsett från smågatsten är det tal om krossprodukter från ett bergtäkt. Här är tre vanliga varianter av granit: Smågatsten kan läggas överallt, även på en infart. Du ska bara lägga ett 30 cm tjockt underlag som vibreras för var 10:e cm. Stenarna sätts i ett 3–5 cm tjockt lager sättgrus (0–8 mm) som inte ska vibreras, eftersom stenarna ska knackas ner för hand i gruset. När beläggningen är klar borstar du ut fogsand eller stenmjöl och vibrerar hela beläggningen, som därefter kan användas. Ska du inte köra bil på beläggningen räcker det med ett 15 cm bottenlager av grus.

Makadam finns i en mängd storlekar, men när vi talar om infarter är det små stenar. Välj t.ex. 16–22 mm till infarten. Underlaget ska vara bärlager, och tjockleken på skiktet tre gånger stenarnas diameter, alltså cirka 5 cm. Singel är också en krossprodukt men skiljer sig från övriga genom att säljas som ”tvättad”. Det innebär att det fina stenmjölet har sköljts bort. Singel kan användas på gårdar och gångar, förslagsvis i storlek 4–12 mm.

LÄS OCKSÅ: Så använder du dig av bärlager