rädda stolpen

Den nedersta delen av stolpen byts ut mot friskt, nytt trä.

PROBLEM:

En av stolparna i mitt skjul har murknat nedtill, trots att den inte sitter direkt i jorden. Varför blir det så?

LÖSNING:

Det beror antagligen på att stolpen sitter för nära marken.

Det får ju till följd att stolpen utsätts för vatten, som stänker upp från marken när det regnar.

Ersätt den nedersta delen av stolpen med nytt trä och se helst till att det är cirka 10 cm från stolpens undersida till marken.

Steg-för-steg-guide för att rädda stolpar

Vi har satt ihop en grundlig steg-för-steg-beskrivning av hur du byter ut den murkna delen av stolpen. Du hittar den här: Så räddar du en murken stolpe