Världens allra vanligaste träfog måste vara tappfogen. Det är inte så underligt, för den är pålitlig och stark. Den har i flera tusen år hållit ihop allt från grovhuggna timmerstockar i korsvirkeshus och spant i stora segelfartyg till finsnickrade möbler och inredning i våra hem.