Stark montering av överliggare

Stolpar och överliggare av kraftigt virke ska fogas på ett hållbart sätt för att konstruktionen ska bli stark.

Överliggaren ska monteras korrekt på stolparna för att fogen ska vara stark och hållbar.

Intro

Så här! - ska det göras

En konstruktion bestående av ett antal lodräta stolpar och en överliggare - allt av kraftigt virke - utgör basen i många byggnader från carport och uthus till villor och altantak. Men för att få en solid och hållbar lösning ska du sätta ihop delarna på rätt sätt.

Läs mer: Bygga altantak

Här visar vår expert hur det går till att fästa överliggaren på de lodräta stolparna på ett pålitligt sätt.

I stället för att använda byggbeslag ska en del av den övre biten på varje stolpe sågas bort. Du ska göra ett hak (ja, det heter urtaget faktiskt) upptill i stolpen så att det bildas en platå för överliggaren. Urtaget får inte göras djupare än hälften av stolpens bredd. Om din stolpe är 100 mm och överliggaren 70 mm, så får överliggaren sticka ut 20 mm. Den optimala lösningen är förstås att överliggaren sitter plant med stolpens utsida.

Ta fram en vass fogsvans, tumstock och vinkel, så kan du sätta igång!

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Markera den önskade höjden på dina stolpar med vattenpass, krysslaser eller liknande. Såga därefter av stolparna ett par centimeter under den nivå som överliggarens ovansida ska hamna på.

2

Fixera stolparna. Det är alltid praktiskt att fixera stolparna med ett par brädor för att de ska stå stadigt. Några av brädorna fästs som snedsträvor mot marken.

3

Markera sågspår för överliggaren. Här är överliggaren 45 mm bred och måttet markeras på ovansidan av stolparna.

4

Såga urtaget i två omgångar. Såga halvvägs in från ena sidan och sedan från den andra sidan. Då är det lättare att följa strecket.

5

Såga vågrätt in från sidan till det lodräta sågspåret. Även nu ska du såga på rätt sida av strecket eftersom sågen gör ett rätt brett sågspår.

6

Lägg upp överliggaren. Den ska helst ligga plant med utsidan på stolpen. Håll fast den med en tving.

7

Borra fyra hål genom stolpen och in i överliggaren. Gör två hål upptill och två nertill med 6 mm borr. Fäst därefter 5 x 90 mm skruvar i hålen.

8

Borra hål mitt i stolpen med 10 mm spiralborr och genom både stolpen och överliggaren.

VIKTIGT! Det krävs en mycket stark borrmaskin för att borra hålet.

9

Knacka in en 10 x 110 mm vagnsbult i hålet. På den andra sidan fästs en bricka för att muttern inte ska dras in i träet. När du har fäst överliggaren i samtliga stolpar så sitter den fast ordentligt.

Video

TIPS: Djupstopp till handsågen

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Snickare