En konstruktion bestående av ett antal lodräta stolpar och en överliggare – allt av kraftigt virke – utgör basen i många byggnader från carport och uthus till villor och altantak. Men för att få en solid och hållbar lösning ska du sätta ihop delarna på rätt sätt. Här visar vår expert hur det går till att fästa överliggaren på de lodräta stolparna på ett pålitligt sätt.

Läs mer: Bygga altantak