Snygg och stark fog

Den så kallade trippelfogen är en förhållandevis enkel fog, men det hindrar inte att den ser exklusiv ut. Och inte nog med det: Den är också superstadig. Vi visar dig hur långt du kan komma med en fanersåg, ett strykmått och ett stämjärn.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
300 kronor

Intro

Det kan vara svårt att bestämma sig för vilken träfog man ska kasta sig över nästa gång. Internet bågnar nämligen av imponerande och superkomplexa träfogar som kräver professionella snickarverktyg.

Ger du dig däremot på en trippelfog, kan du göra en både snygg och superstadig fog med bara en fanersåg, ett strykmått och ett stämjärn i verktygslådan. Konstruktionen är enkel och inte minst användbar, t ex om du ska göra ett stativ till ett matbord. Men kom ihåg: Det krävs precision för att få fogen att sluta helt tätt.

Instruktion

01
Mät upp och såga ut i det mörka stycket 8 Steg

När man arbetar med träfogar, är mätningen helt avgörande för resultatet. Vi börjar med att mäta och såga ut i det mörka trästycket, så att ovansidan ser ut som fyra kolonner.

1

Markera på alla fyra sidor av bitarna (A, B och C). Vi markerar 5,5 cm från ovansidan. Det gör att vi kan använda ett av styckenas bredd som mall.

Vi har betsat det ena stycket så att fogen ska synas bättre.

2

Ställ in strykmåttet på 18 mm och håll det mot sidan på det mörka stycket (A), medan du sätter ett streck med en spetsig blyertspenna.

3

Förläng strecket på sidan av trästycket hela vägen ner till den vågräta markeringen.

Genom att använda ett strykmått kan vi mäta lika långt in från alla sidor.

4

När du har markerat färdigt, ska stycket (A) vara indelat i nio “kolonner”. Såga därefter längs strecken med faner sågen, så att “kolonnerna” separeras.

För att snitten ska passa med trästyckets storlek (5,5 x 5,5 cm), låter vi “krysset” i mitten vara 1,9 cm brett.

5

Undvik att såga ända ner till den vågräta markeringen. Vi föredrar nämligen att fila den sista biten, så att vi är säkra på att inte komma längre ner än det vågräta strecket.

6

Såga ett par spår i den del av träet som ska stämmas ut. Ju fler spår, desto enklare blir det att stämma ut. Men se upp så du inte sågar utanför strecken.

7

Spänn fast stycket och stäm ut “krysset” i mitten tills det bara återstår de fyra “hörnkolonnerna”.

8

Fila ner fogen, så att den kommer i nivå med den vågräta markeringen. Eventuella ojämnheter kan också tas bort med stämjärnet.

Med filen tar vi bort de sista ojämnheterna och arbetar oss ner de sista millimetrarna till strecket.

02
Mät upp och såga ut “näbbarna” i de ljusa trästyckena 4 Steg

De ljusa styckena sågas ut så att de ser ut som en näbb. Det är viktigt att såga exakt likadant. Blir tappen i mitten för smal, kommer hela fogen “gapa”.

1

Mät upp med strykmåttet. Det ska fortfarande stå på 1,8 cm. Dela upp stycket (B) i tre “skivor” och sätt kryss på de yttersta, så du inte behöver tveka vad som ska sågas av.

2

Såga av de två yttersta “skivorna”, så att bara tappen i mitten är kvar, och se till att alla kanter är helt raka.

3

Tryck stycket (B) på plats i det betsade stycket (A) och markera 2,75 cm ned på tappen, vilket motsvarar halvvägs.

De två ljusa styckena ska vara helt identiska för att fogen ska bli tät.

4

Såga och stäm ut den markerade delen på det ljusa stycket (B). Använd därefter en fil, så alla ytor blir jämna och fina. Se upp så att du inte rundar av kanterna. Upprepa hela processen med det sista trästycket (C).

03
Tryck ihop fogen 2 Steg

1

Tryck det ena ljusa stycket (B) in i det mörka stycket med “näbben” pekande uppåt. Lägg eventuellt en kloss under änden av det vågräta stycket, för att minska risken att fogen vrider sig för mycket.

2

Tryck fast det tredje stycket med “näbben” neråt och njut av din första trippelfog.

Material

• Ett stycke furuträ på 55 x 55 mm
• Bets

Specialverktyg

• Strykmått
• Stämjärn
• Fanersåg
• Fil

Tidsåtgång

3-4 timmar.

Pris

Ca 300 kronor.

Svårighetsgrad

För att göra en fog som sluter helt tätt, måste du vara väldigt noga när du mäter och uppmärksam så att du sågar helt rätt.

Ritning

De två ”näbbarna” går in och hakar i varandra, så att fogen blir superstark.

Fogen är perfekt att använda, t ex om du ska bygga ett stativ till ett bord - helt utan skruvar och beslag.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.