Första metoden går helt enkelt ut på att använda ett kuvert och en bit tejp.Kuvertet sätts an på väggen just under markeringen för borrhålet.Kuvertet bucklas till något så det öppnas tillräckligt mycket för att fånga upp borrdammet.

Nu borrar vi och nästan allt damm från hålet hamnar i kuvertet.Ett annat sätt att undgå damm är att köpa en dammuppsamlare.Dammuppsamlaren placeras på väggen och man borrar genom hålet i uppsamlaren som samtidigt suger upp allt damm.

Maskinen skapar ett vakuum när den används så att den håller sig fast på släta ytor.Båda metoderna är effektiva, men ska man bara borra i hemmet någon gång emellanåt kan man nöja sig med att använda den billigare lösningen med kuvertet.