Man tar två tunna lister. På den ena ritar snickaren ut en uppåtriktad pil. Den här listen ska alltså peka uppåt när måtten tas ut. De två listerna läggs ihop, varefter armeringsband för spackling fästs i den ena.

Bandet viras nu runt listerna och fästs med en häftklammer. Det r viktigt att man bara fäster bandet i den ena listen, eftersom den andra ska kunna glida fram och tillbaka under bandet.Mätpinnen kan nu föras fram och tillbaka, och man kan till exempel ta ut en takhöjd genom att föra pinnen uppåt.

Där listerna möts kan man nu sätta av en markering. Mätpinnen kan användas för att mäta olika avstånd utan att man måste lägga olika siffror på minnet. Precis som med en talmeter läser man inte av måttet, utan avsätter det på ett arbetsstycke. Därför är metoden både snabb och enkel.