I det här exemplet ska vi såga av en bjälke på 220 cm längd.Mäter man först två meter med tumstocken och sedan ytterligare 20 cm så får man två streck mycket tätt intill varandra och kan lätt ta fel med sågen.

Om man däremot börjar med det korta måttet, 20 cm och sedan lägger till 2 meter tar man inte fel.Med hjälp av det här knepet sågar man aldrig mer fel vid mått över 2 meter.