Här ska vi demonstrera kritsnöret mellan två punkter, så först sätter vi av måttet 6 cm i gipsskivans ena ände.I andra änden sätter vi av måttet 64 cm.Kritsnöret fästs vid den första markeringen, 67 cm.

Sedan spänns snöret ut över hela skivan och i motsatt ände läggs snöret an vid markeringen. Noter att snöret ska vara väl spänt.Nu greppar snickaren mitt på snöret, lyfter upp det och släpper ner det på skivan med en liten smäll.

Nu har vi en snörrät linje mellan de båda punkterna. Överskottskritan kan eventuellt blåsas bort.Ett kritsnöre kan vara upp till 30 meter långt, så det går att ordna mycket långa räta markeringar.