Först avsätter snickaren handfatets höjd. Här har vi valt en höjd på 90 cm. Höjden ritas ut på baksidan av gipsskivan, där kryssfanerskivorna ska fästas.Ytterligare ett streck, 5 cm över det första, ritas ut, eftersom fanerskivorna ska sitta lite högre än vasken.

För att fanerskivorna inte ska hamna mitt för stålreglarna som sitter med 45 cm mellanrum mäter snickaren och markerar på gipsskivan var reglarna kommer att hamna.Den ena fanerskivan läggs an mot gipsskivan och den markeras så att den passar in mellan stålreglarna.

Strecken ritas ut på fanerskivan och den sågas till så att den passar in mellan markeringarna på gipsskivan.Nu sågas ytterligare en fanerskiva till, likadan som den första.

Kanten på en skiva av kryssfaner trasas upp när man sågar i den och man får lätt stickor i fingrarna. Snickaren har ett litet knep för att lösa det. Han skrapar på kanten med den andra skivan för att få bort flisorna.

Den första fanerskivan fästs på plats med hjälp av en tving, sedan dras 4-6 skruvar in från gipsskivans framsida.Den andra fanerskivan monteras på samma sätt. Det räcker med två skruvar, eftersom vi nu bara vill fixera faneret. När handfatet ska monteras kommer det till fler skruvar.

Eftersom skivorna av kryssfaner fyller ut båda hålrummen mellan stålreglarna går det nu att placera konsolerna var som helst på gipsskivan. Och då blir det lättare att välja handfatets placering.Den förstärkta gipsskivan skruvas nu fast vid stålreglarna.

När man gjort det kan andra lagret gips skruvas fast.Snickaren mäter nu ut handfatets höjd. Sedan använder han ett vattenpass för att avsätta samma höjd över hela gipsskivan.Ett överblivet stycke kryssfaner används nu för att markera var förstärkningsunderlaget finns.

Kryssfanerskivornas placering ritas ut på gipsskivan.Snickaren drar ett par extra skruvar genomgipset så att kryssfanerskivorna sitter fast i båda gipslagren.Nu är det dags att placera handfatet.

Avståndet mellan konsolerna mäts ut på handfatet och sätts av på väggen.När konsolerna ska fästas måste man se till att skruvarna är tillräckligt långa för att gå igenom båda gipslagren, samt minst 1 cm in i kryssfanerskivan. Då utnyttjar man hela kryssfanerskivans tjocklek för bästa hållbarhet.

Ett av hålen på konsolen markeras med en blyertspenna och första skruven fästs. Sedan kan man lätt dra i resten av skruvarna.Den andra konsolen fästs på samma sätt.Efter att ha fäst den första skruven i den andra konsolen kontrollerar snickaren med hjälp av ett vattenpass att konsolerna är i våg.

Det går fortfarande att justera konsolen om den sitter snett. När man nu är säker på att den andra konsolen är rätt placerad kan man lugnt dra i övriga skruvar.

Nu kan handfatet läggas upp på konsolerna och skruvas fast nerifrån. Handfatet sitter nu stadigt fast på gipsväggen.Samma metod kan användas för andra tunga saker, som till exempel ett element. Konsoler som fästs på det här sättet kan bära vikten hos en fullvuxen.