Ett av de största problemen när man ska skruva i ändträ är att risken är stor att träet spricker. Träet håller helt enkelt inte för den press skruven lägger an och resultatet är sprickbildning.

Det kan man undgå genom att förborra. Men ska man sätta upp många brädor ger det en massa extraarbete. Men använder du i stället en modern skruv med frässpets kan du vara nästan helt säker på att få ett bra resultat, även nära änden.

Skruvspetsen har en längsgående räffla, som närmast borrar sig igenom träet och därmed gör ett hål, som minskar den tryckkraft en vanlig skruv utsätter träet för. Skruven med frässpets är samtidigt mycket lättare att fästa. Men hur djupt ska man egentligen dra i en skruv?

Här har hantverkaren dragit ner fyra skruvar i en furuplanka. Om skruvarna ska dras i utomhus är det viktigt att de sitter rätt, annars kan vatten och fukt angripa virket. Den första skruven har dragits i för djupt. Regnvatten kommer att stå i hålet.

Nästa skruv är för lite indragen, vilket både ser fult ut och ger utrymme för regn och fukt. Den tredje skruvens topp fluktar med träytan – det är perfekt. Den fjärde skruven har också hamnat en aning för djupt och sitter dessutom så långt ut att träet spruckit.