Här har snickaren satt upp stålregeln till väggen och nu mäter han ut avståndet från väggen till rörets mittpunkt, här är det 37,3 cm. Sedan mäter snickaren ut höjden från golvet till rörets mitt. Här är det 98,2 cm.Höjden sätts av på gipsskivan.

Även avståndet till väggen sätts av så att de två markeringsstrecken skär varandra. Rörets diameter mäts med hjälp av en planka. Diametern är 5 cm. Diametern sätts av mitt på krysset – 2,5 cm åt varje håll, både vågrätt, lodrätt och diagonalt.

Såga in till mitten av det markerade hålet

Nu är rörhålet markerat och med timmermansvinkeln förlänger snickaren hålets diameter med två parallella streck ut mot skivans kant.Med en fogsvans sågar han in till mitten av det utritade hålet längs båda markeringarna.

Sedan skär snickaren tvärs över mellan ursågningarna med en hobbykniv, knäcker av den ursågade biten och skär rent. Med hobbykniven skär han nu bort resten av gipset och jämnar till hålet.

Nu kan gipsskivan sättas upp

Även i den avsågade biten skär snickaren ut en rundning. Kanterna till det avlånga hålet och den avsågade biten fasas av. Gipsskivan kan nu sättas upp och skruvas fast i stålregeln.

För att kunna skruva fast den ursågade gipsbiten och stänga hålet i skivan sågar snickaren till två 15 cm långa bitar av en bräda. Snickaren sätter två streck på varje bit 5 cm in från kanterna. Nu kan han sätta dit den första stödbiten.

Snickaren skruvar först fast ett par träskruvar i skivan så att de sticker ut en liten aning. Strecken på stödbiten visar exakt var den ska göras fast. Och därmed vet snickaren också säkert att skruvarna biter i träbiten.

Den sista gipsskivan monteras

På samma vis fästs den andra stödbiten. Nu kan snickaren fästa den sista biten gips. Han drar i gipsskruvarna lite grann, sätter biten på plats och skruvar sedan fast den helt. Hålet är täckt och skivorna klara för spackling.