Handtaget på baksidan skruvas bort och läggs åt sidan.Nu ska vi spackla och då måste låshuset plockas bort. För att få ytan helt slät ska man både slipa och skrapa båda sidorna av dörren.Inuti dörren, där låshuset suttit sågar snickaren rent med en liten listsåg.

Vi använder tvåkomponents plastiskt trä till spacklingen. En sträng från vardera tuben trycks ut och komponenterna blandas. Massan torkar snabbt, så man ska inte blanda mer än vad som går åt på några få minuter. Utifrån fylls de gamla skruvhålen igen med plastiskt trä.

Notera att snickaren håller en spackelspade på insidan av dörren så att det inte pressas in massa genom hålen och ner i utrymmet där låshuset ska sitta. Snickaren försöker så gott det går undvika att det hamnar spackelmassa i mitthålet, där dörrvredet ska gå.

Låshuset kan nu åter monteras med hjälp av de två skruvarna. Massan härdar på cirka tio minuter och nu ska vi slipa dörren plan igen. Den spackelmassa som täcker hålet till dörrvredet tas bort med ett 8-10 mm borr.

Dörrvredet sätts in i dörren och det andra handtaget sätts på plats.När handtagen sitter tätt intill slutblecken dras skruvarna åt. Därmed ligger nu all dragkraft i dörrvreden och inte i de små skruvarna som håller fast blecken. Rosettens placering markeras med en blyertspenna.

För att de små skruvarna ska bita måste snickaren antingen förborra eller som här trycka hål med hjälp av en syl. De två skruvar som håller rosetten skruvas in och nu sitter handtaget åter stadigt fast.

Samma metod används när rosetten kring nyckelhålet ska monteras. Bäst blir resultatet om skruvarna sitter likadant på respektive rosett. Typiskt placeras de vågrätt, som här. Nu kan dörren åter öppnas och stängas utan att handtaget faller av.