Snickaren börjar med att mäta ut hur lång listen ska vara. Det är viktigt att mäta precis intill väggen. Den här listen ska vara 119,9 cm.Hörnet är inte det typiska 90 grader, så för att kunna ta ut den vinkel listen ska sågas till i använder snickaren en liten bit av listen.

Listbiten läggs an inne i hörnet och snickaren markerar längs dess ytterkant. Sedan flyttas listen över till motsatt sida av hörnet och en ny markering sätts av. Snickaren ritar med tumstocken från hörnet och ut till skärningspunkten mellan de två markeringarna.

Det strecket är vinkelhalveringslinjen, där de båda listerna ska mötas för att passa.Med smygvinkeln kontrollerar snickaren att vinklarna är lika stora. Det är de.119,9 cm markeras på listen och vinkeln tas ut med smygvinkeln. Nu sågar snickaren av listen mycket noggrant med en listsåg.

På nästa list ska vinkeln vändas åt andra hållet, så snickaren markerar och sågar av den direkt.Den första listen läggs an mot väggen och spikas fast med dyckert. Listerna väger i stort sett ingenting, så här räcker det med tre dyckertar.

Den andra listen hålls på plats mot hörnet och som vi kan se glipar fogen en aning.Om det inte glipar mer än så kan man lätt tälja till fogen med en hobbykniv. Snickaren skär av några få millimeter från listens spets. Nu lägger snickaren an listen mot hörnet igen och nu passar den perfekt.

Innan listen spikas på plats stryker snickaren på en liten klick lim på änden. Sedan spikas listen fast med några få dyckertar.Överskjutande lim, som pressas ur fogen plockas bort med hjälp av en spackelspade.Samma princip används hela vägen runt taket och nu har vi en fin övergång mellan väggar och tak.