Skivor möts i en stark skarv

För att få en stark och hållbar skarv mellan två brädor eller skivor ska du använda en lös spont. Här visar experten dig hur det går till.

Intro

Så här! - ska det göras

Även om du använder världens starkaste lim och till och med slösar med det, så blir en skarvning med två skivor kant mot kant inte så hållbar. Det är dessutom mycket svårt att styra de två limvåta skivorna.

Du kan naturligtvis använda pluggar, men det är svårt att borra på exakt samma ställe i de två kanterna. Lameller är en genial lösning, men då måste du ha en lamellfräs, som inte kan användas till annat än detta jobb.

Din handöverfräs kan däremot användas och den kan trolla fram ett spår på samma nivå i de båda kanterna. Du ska bara sätta en skivnotfräs i maskinen. I spåren limmar du sedan fast en list, en lös spont. Här visar experten hur det går till.

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Du behöver en handöverfräs och en skivnotfräs. Skaftfräsen finns i flera storlekar. Den på bilden gör en 4 mm bred not som är 10 mm djup. Styrlagret för skaftfräsen längs arbetsstyckets kant.

2

Det är viktigt att du fräser från samma sida. Det är endast då du kan vara säker på att spåren i de två kanterna kommer på samma nivå. Det är inte så viktigt att spåren är mitt på kanten.

3

Ställ in fräsdjupet och lås det. Starta fräsen och för den i sidled in från kortänden längs kanten.

4

Kontrollera spårets djup. Skarven ska ju bli osynlig och därför måste den lösa sponten vara smalare än det totala djupet i de två spåren. Här är totaldjupet 20 mm och den lösa sponten är 18 mm bred.

5

Gör en provmontering. Kolla att de två skivorna kan skjutas ihop fullständigt och att ovansidorna ligger på samma nivå.

6

Fördela trälim i de två spåren. Du ska inte slösa med limmet för då finns risk att du inte kan skjuta ihop skivorna helt.

7

Tryck ner listen i den ena noten och lägg en sträng lim på skivkanten på båda sidorna av listen. Det räcker med en tunn sträng så snåla lite med limmet.

8

Klart för skarvning. De två spåren har frästs på exakt samma nivå och den lösa sponten (plywoodlisten) får precis plats när skivorna skjuts ihop.

9

Så här ska det se ut! Skivorna pressas ihop med limknektar och överflödigt lim torkas genast bort. Slipa ytan lätt när limmet har härdat och skarven är osynlig.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare