Socklar och andra lister kan relativt lätt sättas upp i vinkelräta hörn genom attman geringssågar listerna 45 grader, och sedan sätter ihop dem till en rät vinkel. Problemet är att endast få väggar har byggts så att de möter varandra vinkelrätt i ett hörn, och då måste socklarna rättas till. Det är en relativt enkel uppgift med en kap- och geringssåg som kan kapa tunna remsor av träet tills vinkeln passar. Men det kan medföra andra problem. Av en eller annan orsak blir det sällan perfekt. För det är inte nog med att väggarna inte möts vinkelrätt. Den ena eller båda lutar kanske inåt eller utåt. Ett annat problem är att socklar eller vägg rör sig och så småningom glipar då listerna. Det är därför som snickaren väljer en annan lösning. Han fuskar. Den ena sockeln skjuts in så tätt som möjligt mot anslutande vägg medan den andra sågas till på längden och förses upptill med en fas eller snedsågad kant. En fuskgering.

LÄS OCKSÅ: Välj rätt golvlist