TAPPHÅL – UPPMÄTNING OCH UTHUGGNING

En laxstjärtfog består av ett tapphål och en tapp. Antalet laxstjärtar mäts från mitten av skivan ut mot båda sidorna. Som huvudregel säger man att man får det snyggaste resultatet om toppen på tappen är lika bred som ämnet är tjockt. Tappens nedersta del ska vara hälften så bred som toppen.

De två yttersta tapparna ska vara hälften så breda som de övriga – gärna lite mindre. Vinkeln på tappen ska vara omkring 15 grader – inte mindre.

När man mäter upp lönar det sig att börja med tapphålen. När de har sågats ut och stämts ut, kan tapparna ritas upp efter tapphålen.

LÄS OCKSÅ: Snygga träfogar utan beslag

Nödvändiga verktyg

Strykmåttet (1) är genialt för parallell uppritning längs en kant. De finns för runt 200 kr, och även om alla har samma syfte kan de se mycket olika ut. Vassa stämjärn (2) är ett måste. Använd hellre en smal variant, som lättare kommer åt på trånga ställlen. En smygvinkel (3) är även ovärderlig till denna typ av arbete.

Ett strykmått är även användbart till att markera vinklade snitt. Det kan låsas i en bestämd vinkel, så att vinkeln överförs lätt till andra ämnen. Slutligen behövs en fintandad såg (4) för att få ett fint snitt utan flisade kanter.

Laxstjärtar: Verktyg
  1. Strykmått
  2. Stämjärn
  3. Smygvinkel
  4. Fintandad såg