Så gör du fina fogar med laxstjärtar

Även om fogarna andas hantverk och kvalitet, är precision och en handfull enkla handverktyg det enda som krävs. Vi visar hur du gör de snygga fogarna.

Laxstjärtar

STYRKA: Formen på tapparna ger fogen en enorm hållfasthet. Skruvar och beslag är överflödiga – endast lim ska till.

En fog med laxstjärtar är inte bara snygg – den är även superstark, då den “låser sig själv” och dämed gör skruvar och beslag överflödiga. Det gör den perfekt till synliga möbelfogar som ex. lådor, skåp och bord.

Vi visar hur du gör de snygga fogarna.

Tapphål - Uppmätning och uthuggning

En laxstjärtfog består av ett tapphål och en tapp. Antalet laxstjärtar mäts från mitten av skivan ut mot båda sidorna. Som huvudregel säger man att man får det snyggaste resultatet om toppen på tappen är lika bred som ämnet är tjockt. Tappens nedersta del ska vara hälften så bred som toppen.

De två yttersta tapparna ska vara hälften så breda som de övriga – gärna lite mindre. Vinkeln på tappen ska vara omkring 15 grader – inte mindre.

När man mäter upp lönar det sig att börja med tapphålen. När de har sågats ut och stämts ut, kan tapparna ritas upp efter tapphålen.

LÄS OCKSÅ: Snygga träfogar utan beslag

Laxstjärtar: Tapphål – uppmätning och uthuggning 1

Mät hur långt in tapparna ska gå och rita upp ett streck längs båda sidor och kanter. Hitta mitten och rita upp den första laxstjärten. Mät ut till den ena kanten och se så att fördelningen passar.

Laxstjärtar: Tapphål – uppmätning och uthuggning 2

Det underlättar att skugga träet som ska tas bort. Spänn fast ämnet noga och såga med en fintandad såg. Viktigt! Lägg snittet på den sida av strecket där träet ska tas bort.

Laxstjärtar: Tapphål – uppmätning och uthuggning 3

De första 1-2 mm skärs lodrätt ner med en vass hobbykniv. Längre ner ska du hugga ut några få millimeter inåt i tapphålets botten. Då blir fogen tät.

Laxstjärtar: Tapphål – uppmätning och uthuggning 4

Håll stämjärnets plana sida mot den lodräta kanten, och slå ner järnet 3-4 mm. Stämjärnet ska luta en smula in mot dig själv, så att tapphålet blir några få millimeter djupare på mitten.

Laxstjärtar: Tapphål – uppmätning och uthuggning 5

Vänd upp stämjärnets plana sida, och hugg inåt i ändträet. Hugg med svagt lutande stämjärn och bryt bort bitar från ändträet. Fortsätt tills du är i mitten. Vänd ämnet, och upprepa processen.

Tappdel - Uppmätning och uthuggning

Laxstjärtar: Tappdel – uppmätning och uthuggning 1

Spänn fast en hjälpbräda på baksidan av håldelen, så att den hamnar i linje med blyertsstrecken i botten av tapphålen. Sätt en liten kloss mellan, så att tvingen inte gör märken i träet.

Laxstjärtar: Tappdel – uppmätning och uthuggning 2

Den andra skivan fixeras så den vilar på hjälpbrädan. Håldelen ska ligga tätt intill skivans ändträ. Därefter ritas håldelens tapphål ut på skivans ändträ.

Laxstjärtar: Tappdel – uppmätning och uthuggning 3

Använd de markerade tapparna och tapphålen som utgångspunkt och rita upp på skivan. Använd en vinkel och rita upp på båda sidor av skivan. Putsa bort träet som ska bort.

Laxstjärtar: Tappdel – uppmätning och uthuggning 4

Sågningen av tappdelen görs med en fintandad såg, på samma sätt som vi visade för håldelen. Även uthuggningen görs på samma sätt.

Foga delarna

Laxstjärtar: Foga delarna 1

Gör en provfog, och se om fogarna klämmer åt någonstans. Se till att ha bra belysning, så att du kan se var mer trä måste tas bort. Skugga området och putsa bort träet med stämjärnet.

Laxstjärtar: Foga delarna 2

När delarna passar exakt appliceras rikligt med trälim på tapparna och laxstjärtarna i håldelen. Slå ihop fogen väl, och torka av överflödigt lim. Efter torkning slipas ämnena plana.

Nödvändiga verktyg

Strykmåttet (1) är genialt för parallell uppritning längs en kant. De finns för runt 200 kr, och även om alla har samma syfte kan de se mycket olika ut.

Vassa stämjärn (2) är ett måste. Använd hellre en smal variant, som lättare kommer åt på trånga ställlen. En smygvinkel (3) är även ovärderlig till denna typ av arbete.

Ett strykmått är även användbart till att markera vinklade snitt. Det kan låsas i en bestämd vinkel, så att vinkeln överförs lätt till andra ämnen.

Slutligen behövs en fintandad såg (4) för att få ett fint snitt utan flisade kanter.

1. Strykmått


2. Stämjärn


3. Smygvinkel


4. Fintandad såg

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Snickare