ENKELT: När väl de första raderna klickbrädor ligger på plats så går det snabbt. Brädorna ska sedan bara klickas fast rad efter rad.

ENKELT: När väl de första raderna klickbrädor ligger på plats så går det snabbt. Brädorna ska sedan bara klickas fast rad efter rad.

GÖR KLART FÖR KLICKGOLVET
1. Brädorna läggs i den del av rummet där du kommer att arbeta sist. Nästa alla brädor måste ligga ett antal dagar i rummet innan golvet läggs för att brädorna ska acklimatiseras.
2. Om du lägger det nya klickgolvet på ett gammalt underlag är det ofta nödvändigt att såga bort en bit av foderlisterna. Såga längs en distanskloss med handsåg eller multimaskin.
3. För att minska stegljudet bör klickgolvet läggas på ett stegljudsdämpande underlag, som rullas ut på hela golvet. Se till att du inte lägger det dubbelt.
4. Mät golvet så att du kan planera för hur brädorna ska läggas. Skarvar ska förskjutas minst 25 cm från rad till rad. Bitarna som avslutar raderna bör helst vara under 20–25 cm.
5. Varje bräda sågas lätt och snabbt med sticksåg. Rak kapning gör du lättast med handsåg, cirkelsåg eller – allra bäst – en kap och geringssåg.

SMART METOD RITA ETT STRECK

När du har rullat ut det stegljudsdämpande underlaget är det smart att dra streck på det så att du hela tiden kan kolla att du har lagt brädorna rätt.

Snörslå ger dig snabbt ett streck som du kan lägga brädorna längs.

Om du har en snörslå så är det enklast att använda den för att rita ett streck, men du kan också använda ett långt vattenpass eller en rätskiva. Du kan också ”rita” med en tejpremsa som syns tidligt under läggningen.

Strecken används också när du ska mäta.

SÅ HÄR LÄGGER DU ETT KLICKGOLV
1. Klickgolvet får inte läggas ända ut till väggen. Det ska vara minst 10 mm mellan golvet och väggen. Använd fasta avståndsklossar för att vara säker på att avståndet blir lika stort överallt.
2. Brädorna klickas ihop på två ställen – längs ena kortsidan och längs långsidan. När flera brädor har satts ihop knackas de på plats med hammare. Använd en slagkloss, till exempel en brädbit.
3. Längs väggen kan du trycka ihop brädorna med en kofot. Använd i så fall en träkloss för att skydda väggen när du drar åt med kofoten.
4. Det kan vara svårt att klicka ihop en del brädor, till exempel den sista längs en vägg. Då kan du ta bort den nedre delen av klicklåset och limma ihop brädorna med snickarlim.
5. Vid rör lägger du en lösbräda ända fram till rören så att du kan mäta, markera och såga. Mellan rören och väggen läggs en brädbit som limmas fast på den bräda som du har sågat till.
6. Den sista brädan sågas till. Det brukar inte gå att klicka fast den och därför limmas den fast. Lägg en tjock limsträng på bägge brädor och pressa ihop dem med till exempel ett slagjärn.

TIPS: SE UPP MED FUKT

Om du ska lägga det nya klickgolvet på ett gjutet underlag, till exempel i källaren, blir det ofta nödvändigt att först lägga en fuktspärr. Den ska täcka hela golvet och gå upp en bit längs väggarna.

På teckningen har fuktspärren lagts mellan två stegljudsdämpande underlag och sitter i spänn bakom en avståndskloss bakom sockeln.