Så gör du sinkade fogar

Problem:

Det låter så enkelt att göra sinkade fogar, men jag tycker det är ganska svårt. Finns det några tips?

Lösning:

Sinkade fogar består av en tapp och en slits. Normalt delar man upp ändträet i tre lika stora delar, så att tappen och slitsen fyller en tredjedel av träet. Det kräver att man är noggrann med markeringen och precision i själva utsågningen, men svårare än så behöver det inte vara.

När delarna har ritats upp, ska slits och tapp sågas ut - såga på insidan av strecken till slitsen och på utsidan av strecken till tappen. På det sättet kommer fogen sitta åt. Använd en geringslåda när flikarna (A) runt tappen (B) ska sågas ut, och spänn fast träet innan du sätter i gång med att stämma slitsen (C) i den andra biten trä. Det bör utföras från båda håll. Hugg först lodrätt ner, därefter snett, och ta bort den första biten. Fortsätt med ett lodrätt hugg och ett snett tills du når mitten. Vänd träet och gör likadant från andra sidan, tills hela slitsen har huggits ut.

Kom ihåg att sågarbetet ska utföras med en vass, fintandad såg och stämjärnet ska vara skarpt och hållas som visas på bilden.

Steg 1

Markera tappen (B), och kom ihåg att såga på utsidan av strecken. Såga bort överskottet (A) på sidorna.

Steg 2

Markera slitsen (C) på den andra biten och såga på insidan av strecken här. Så sitter fogarna fast helt perfekt.

Steg 3

Hugg ut slitsen, först lodrätt och sedan snett. Bit för bit tills du når mitten. Vänd träet och upprepa.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare