När en tjock hylla, en bänkskiva eller liknande ska vinklas är det viktigt att delarna ligger på samma nivå och att skarven är absolut tät. Hörnfogen kan utföras med t.ex. pluggar, men det är besvärligt och risken är stor att skarven glipar lite. På den sista lektionen i Gör Det Självs kurs om hörnfogar visar vi hur du med hjälp av en handöverfräs och ett frässtål fräser ett långt spår i skivornas kortändar. I detta spår läggs sedan en lös spont, som binder ihop delarna. Det är en utmärkt lösning om hyllplanen eller skivorna inte är så breda. Vi visar också hur du kan fräsa spår för specialbeslag på undersidan av skivorna. Beslagen drar ihop skivorna och de hålls sedan på plats av en lös spont eller lameller i en not i kortänden.