Om det bara gick att skydda allt trä så att det inte fick en enda droppe vatten eller en smula fukt på sig, så skulle det säkert hålla i evighet. Fönster, ytterdörrar, träfasader, vindskivor och terrasser - det bästa träskyddet är att hålla dem torra. Men det är omöjligt och tack och lov inte nödvändigt.

Träet får bara inte vara fuktigt så länge att det ger grogrund för svamp eller röta. Därför kan du förlänga träets livslängd genom att också ha en plan B, dvs. leda bort det vatten som hamnar på träet, och helst också en plan C, som gör det möjligt för träet att torka.