Genväg till sinkfogar

Med din handöverfräs och ett litet sinkaggregat blir det lätt att skapa starka och snygga träfogar. När du har lärt dig tekniken kan du göra lådor med läckra sinkfogar av bästa snickarkvalitet.

Intro

När den gamle snickaren skapade en sinkfog så var det en omfattande process. Varje liten tapp och urtag skulle noggrant beräknas och markeras med vinkel och smygvinkel. Varje del skulle finsågas och stämmas ut med stämjärn och precisionen skulle vara stor – endast bråkdelar av en millimeter. Men när detta omständliga arbete med stämjärnet var klart fick snickaren extremt starka fogar som osade av stolt hantverk.

I dag kan du med din handöverfräs skapa lika fina fogar och det tar endast ett par minuter. Du behöver bara ett sinkaggregat, som du fäster dina arbetsstycken i och därefter klarar skaftfräsen i kombination med mallar och beslag resten. Du kan göra laxstjärtsfogar, både synliga och halvförtäckta, och du kan göra enklare slitsfogar.

Det tar tid att lära sig att använda aggregatet och varje jobb kräver omtanke och överblick. Men sedan skapar du snabbt fogar av bästa kvalitet.

Instruktion

01
Slitsfogar 3 Steg

Slitsfogen är den enklaste av våra tre fogar, både när det gäller arbetet och konstruktionsmässigt. Eftersom slitsfogen påminner mycket om ett par knäppta händer så kallas den ofta fingerfog. Andra namn är rak sink och amerikansk fog.

Slitsarna eller fingrarna kan inte skjutas åt sidan och även om fogen inte är så stark när det gäller drag som laxstjärtsfogar så ger den stora limytan mycket hög styrka åt fogen. Den används ofta till verktygslådor av plywood.

Vi börjar med den fogen även om det innebär att vi måste göra en extra mall för den. Orsaken till att vi börjar med den är att den är otroligt enkel att fräsa. De två kanterna som ska flätas in i varandra spänns ihop och fräses på en gång.

Med mallen för 8 mm slitsar kan godstjockleken vara 8-15 mm. Fräsdjupet ska vara sidornas tjocklek plus blyertsstreckets tjocklek.

1

Båda sidorna spänns fast lodrätt bakom fronttvingen F. Den ena förskjuts sedan i sidled och den styrs med stoppbrickorna B. Ett mothåll M läggs bakom.

2

Spänn fast mallen S så att de sista tapparna på sidorna blir lika breda. Ställ in fräsdjupet och fräs medan kopierringen förs runt i mallen.

3

Tappar och hål är exakt lika breda och stoppbrickorna har förskjutit dem så att tapparna hamnar mittemot hålen. Vi har fräst in lite i mothållet.

02
Halvförtäckt laxstjärtsfog 9 Steg

Delvis dolda laxstjärtsfogar - eller halvförtäckta sinkfogar, som snickaren kallar dem - är standardjobb för sinkaggregatet. Den er den klassiska fogen på lådframstycken från den tid då det var extra fint att snickaren kunde skapa en superstark laxstjärtsfog utan att fogen kunde ses framifrån. Men med vårt aggregat är det faktiskt lika lätt att skapa en sådan fog som en slitsfog. Och rundningen efter skaftfräsen försvinner när delarna skjuts ihop.

Standardmallen för 12,7 mm halvförtäckta sinkfogar kan användas till brädtjocklekar mellan 12 och 20 mm. Du kan sätta ihop ramar eller lådor med t.ex. endast två-tre tappar och göra stora lådor med sidor på upp till 30 cm.

1

Fräsdjupet ställs in noga när du har satt fast kopierringen och skaftfräsen i maskinen. Minsta avvikelse innebär att fogen glappar eller att delarna inte kan sättas ihop.

2

Lägg den vågräta sidan under topptvingen T. Pressa sidan åt vänster mot stoppbrickan B. Lägg den med markeringen A1 uppåt. Dra åt tvingen lätt.

3

Lägg den lodräta sidan under fronttvingen F med märket B1 utåt. Pressa den åt vänster emot stoppbrickan. Dra åt när sidorna är på samma nivå.

4

Mallen S läggs på de två sidorna och spänns fast. De yttersta tapparna ska vara lika breda.

5

Nu kan du börja fräsa. Den valda sinkfräsen med 104 graders fasade sidor får endast föras rakt in i träet och därför ska fräsdjupet vara låst.

6

Vi fräser från höger till vänster för att träet inte ska trasas sönder. Det avviker från allt du har lärt om fräsning, men är faktiskt bäst. Fräs ett par gånger.

7

Vi låter kopierringen noga följa mallen medan fräsen rensar upp i samtliga tappar och tapphål.

8

Delarna till nästa hörn spänns fast och här skjuts de åt höger. Följ markeringarna och anvisningarna. Efter fyra omgångar kan lådan sättas ihop.

9

Rensa bort damm från tappar och hål innan du limmar. De runda tapparna och hålen på bilden passar ihop. Endast räta och fasade ytor syns på utsidan.

03
Genomgående laxstjärtsfog 8 Steg

Den eleganta klassikern är en genomgående laxstjärtsfog, som syns på båda sidorna av träet. Det är enklare för en finsnickare att göra en genomgående laxstjärtsfog men med aggregatet är den något mer komplicerad att göra än den halvförtäckta och det krävs både notfräs och sinkfräs och två olika stora kopierringar.

Mallen till de genomgående laxstjärtarna har därför också två olika mönster och uppgiften kräver inte bara fyra utan hela åtta moment.

De två sidorna med tapphål, t.ex. kortändarna på en låda, fräses med notfräsen på den sidan av mallen som har spetsiga öppningar. De två andra sidorna till lådan fräses med en sinkfräs när mallen har vänts så att de raka spåren vänds framåt. Denna mall kan användas till arbetsstycken med en tjocklek mellan 8 och 17 mm.

1

Mallen S spänns fast med spetsarna framåt för fräsning av hål. Sidan spänns fast lodrätt och bakom den ett mothåll M för att träet inte ska trasas sönder.

2

De bruna stoppbrickorna sätts fast på vänster och höger sida så att de kan styra delarna i de diagonalt motsatta hörnen.

3

För att träet inte ska trasas sönder kan du ritsa det i markeringarna där skaftfräsen går djupast. Djupet ska vara lika med sidans tjocklek plus streckets bredd.

4

Tapphålen fräses med notfräsen medan du låter kopierringen följa kanten på mallen. Vi har fördelat hålen så att det bildas en tapp i bägge ändar.

5

När tapphålen är klara vänds mallen. Nu ska också kopierringen i fräsen bytas ut och sinkfräsen ska sättas fast.

6

Fräsdjupet för sinkfräsen ställs in med hjälp av mothållet som du fräste in i med notfräsen. Kolla också din egen markering av tjockleken.

7

Tapparna fräses med sinkfräsen på samma sätt som tidigare: lodrätt fastspänd sida mot ett mothåll och fräsen går rakt in. Först åt vänster och sedan åt höger.

8

De färdiga sidorna knackas försiktigt ihop med lite lim i fogarna. Här har fogen stor dragstyrka och därför kan en låda hängas upp med bottnen uppåt.

Material

Till slitsfogar behöver du en 11,1 mm kopierring och en 8 mm notfräs.

Till halvförtäckta laxstjärtsfogar behöver du en 15,8 mm kopierring och en 12,7 mm sinkfräs.

En äkta laxstjärtsfog kräver dubbel uppsättning kopierringar och fräsar. En 11,1 och en 15,8 mm kopierring och en 8 mm notfräs och en 12,7 mm sinkfräs.

Video

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare