Foga skivor med kex

Det är svårt att få en exakt och tät fog mellan två skivor. Men en lamellfräs och ett par s.k. kex gör det lättare.

Med en lamellfräs och ett kex (lamell) kan du skarva två träbitar kant mot kant utan att skarven sedan syns.

Intro

Det finns jobb som inkluderar fogning av två skivor, t.ex. om du vill lägga ny bänkskiva på arbetsbordet eller köksskåpen eller om du vill göra fönsterbrädan djupare. Fogen ska vara stark och den ska helst inte synas, och det kräver ett exakt arbete.

Du kan lösa uppgiften med vanliga runda träpluggar, men de kan vara svåra att placera så att fogen blir tät och osynlig.

Platta pluggar, som egentligen heter lameller men oftast kallas kex, kan fräsas in mycket exakt på kanten av skivan med en kantfräs, som egentligen heter lamellfräs. En sådan har under de senaste åren sjunkit så mycket i pris att man i dag kan få en utmärkt modell för 600 kr.

LÄS OCKSÅ: Bli expert på lamellfräsen på 5 minuter

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Fäll ner fronten på lamellfräsen. Ställ in den på 90 grader för den ska användas att styra fräsen med.

2

Ställ in fräshöjden. Här fräser vi in kexet mitt på skivkanten. Det är inte nödvändigt att hamna exakt mitt på så länge du fräser på exakt samma höjd i de två skivkanterna.

Sätt ett märke på skivorna så att du vet vad som är upp på delarna.

3

Ställ in fräsdjupet. Oavsett vilken fräs du har, så kan den ställas in på minst tre olika fräsdjup passande tre olika stora kex (0, 10 och 20). Vi använder här storlek 20.

4

Dra streck tvärs över skarven på de två skivorna. Med skivorna liggande kant mot kant markerar du placeringen för kexen med 20-25 cm mellanrum, så att fräsningarna hamnar mitt emot varandra.

Om du ska foga ihop flera skivor bör du sätta ett nummer vid varje fräsning.

5

Placera fräsen så att mittenmärket hamnar vid strecket. Starta fräsen och pressa in klingan i träet. Så snart du minskar trycket glider klingan in i maskinen igen. Fräs urtag i båda skivorna.

6

Pressa in rikligt med lim i urtagen. Du kan köpa en specialflaska för lim där du köper kex eller pressa in limmet i urtaget med t.ex. en tändsticka.

7

Lägg rikligt med lim på kanterna. Snåla inte på limmet. Du ska lägga på så mycket att limmet pressas ut ur fogen när skivorna trycks ihop.

8

Sätt ett kex i varje fräst urtag. Det går lättare att trycka ihop de två skivorna om du sätter kexet mitt i urtaget.

9

Pressa ihop de två skivorna medan du ser till att kexet kommer in i den mot-satta skivkanten. Spänn ihop skivorna med tvingar tills limmet pressas ut. Slipa när limmet har härdat så kan du inte se fogen.

Torka bort överflödigt lim med fuktig trasa innan det torkar.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare