Det ser inte så trevligt ut med en sprucken kakelplatta i badrummet. Men inte nog med att du kanske irriterar dig på den. Sprickan kan dessutom släppa igenom vatten och fukt, och i värsta fall kan detta innebära att grannplattor lossnar till följd av fuktskadan. Det innebär att en skadad kakelplatta bör bytas ut så fort som möjligt. Du behöver inte dra dig för jobbet, för om du bara har rätt verktyg så tar det högst en timma.