På den första lektionen i kursen blev höjden och kakelfördelningen för den första raden fastlagd. Nu gäller det uppsättningen. Spika lister under den första raden kakel om det finns plats. Då kan man stryka ut kakelfix på väggen med en 6 mm tandspackel över hela väggens bredd och 3–4 kakelrader uppåt, om du kapat till alla plattor och arbetar i ett lagom tempo. Annars måste du stryka ut kakelfix på en mindre yta, då hela den limmade ytan måste täckas med kakel inom en halvtimme. Plattorna trycks fast i limmet. Tryck så hårt på plattan att de 6 mm höga limsträngarna från tandspackeln pressas ihop till ett 3 mm tjockt jämnt utbrett lager bakom plattan. Overflödigt fix skrapas av innan du lägger ut nytt fix.