Lägg en tegelsten tvärs över murverket på den ena ändstenen i skiftet. Snöret fästs med en snara och dras över till den andra ändstenen. Här fäster man snöret genom att snurra det flera varv runt stenen.

Man eventuellt lägga ytterligare en sten på snöret så det inte lossnar. De två stenarna med snören justeras så att snöret ligger i flukt med murverkets framkant.

Då är man säker på att stenarna som muras i hamnar i rätt höjd, men också i flukt med resten av murverket.