Vid den här demonstrationsläggningen påför muraren fix på golvet. Notera att fixen arbetas in ordentligt så att den också fyller upp alla ojämnheter och sprickor. Fixen kammas med en tandspackel som om det vore en vanlig läggning.

Men i stället för att bara lägga på plattorna smetar nu muraren ut fix även på plattornas baksidor. Han kammar den med en tandspackel för att vara säker på att det är lika mycket fix på varje platta.

Men sedan jämnar han till den igen. Först därefter läggs plattan ner på golvet och knackas på plats med en gummiklubba.Den här metoden ska användas till exempel när du bygger en pool, eller klär in en trappa utomhus.

Som synes är det en mer omständlig metod. Men i gengäld kan du vara helt säker på att fixen täcker plattorna helt och hållet. Och att det inte kan tränga in vatten under plattorna, vilket hade kunnat leda till frostsprängning.