Bland det viktigaste är att hålla ordning på hinken med fix. Annars kommer du att få kladd överallt. Redan när du blandar till fixen gäller det att vara noga. Notera hur muraren hanterar den 25 kilo tunga säcken mellan sina knän, så att han har bättre kontroll.

Muraren har alltid en hink med vatten stående i närheten, så att han kan tvätta av omröraren så fort han är klar med den. När allt är blandat börjar muraren med att skrapa av fix från hinkens sidor.

Notera att i och med att han börjar skrapa ren den ena sidan väljer han automatiskt var hinkens handtag ska ligga i fortsättningen. Handtaget ska under arbetet läggas ner på den här sidan, medan mursleven ska skrapas av på motsatt sida.

Därmed hamnar det mycket sällan kladd på handtaget. Med ett smutsigt handtag är det bara en tidsfråga innan du får kladd även på klinkersplattorna. När ena sidan är rensad vet man också var mursleven ska sitta när den inte är i bruk. När muraren arbetar med att sätta plattor har han alltid en hink vatten stående vid sidan med några verktyg i.

Det är bra att alltid ha tillgång till en 6 mm fogslev, en elementpensel, en liten borste och en tvättsvamp.Varje gång muraren fört på fix tvättar han rent tandspackeln och hänger tillbaka den på hinken.

På samma sätt tvättas resten av verktygen så fort det varit fix på dem. Kan du hålla ordning på det här sättet bland verktyg och redskap kommer du att märka dels att det inte blir lika smutsigt på arbetsstället och dels att resultatet blir mer fackmannamässigt.