Här behöver vi en murbruksbalja, liksom tegelsten och en spann vatten. Murbruket ställs i mitten omgivet av sten och vatten.

Som tumregel placeras baljan med bruk två fotlängder från platsen där det ska mura.

Muraren står mellan murverket och materialet och behöver på så vis knappt lyfta på fötterna under arbetet. Är projektet större använder man bara fler baljor med bruk och pallar med sten.

Bara till det här lilla murverket behöver muraren två omgångar material: en vid hörnet och en vid långsidan.

Poängen är alltså att placera materialet så nära arbetsstället att man inte behöver flytta det mer än nödvändigt, samtidigt som materialet inte får vara i vägen under arbetet.

Vattenpasset har för övrigt sin fasta plats liggande tvärs över baljan med bruk. Genom att upprätta ett arbetsställe på rätt sätt blir murararbetet mer effektivt utfört.