Då har man längre tid på sig att justera in dem. Som vi ska visa här är det många mått som ska kontrolleras innan man är säker på att hörnstenen ligger rätt.

När hörnstenen är lagd är det viktigt att kontrollera att den ligger rätt i förhållande till resten av murverket. Det kontrollerar muraren med vattenpasset. Först kontrolleras att stenen fluktar lodrätt, i linje med underliggande hörnsten.

Sedan kontrolleras att stenen ligger i våg med motsatt hörnsten. Till sist kontrolleras att löpsidan ligger i flukt med underliggande skift. Samma kontroll görs på hörnstenens andra sida.

När hörnstenen ligger på plats sätter man fast murarsnöre och skiftet muras upp.

Ju noggrannare man är med hörnstenen, desto bättre är förutsättningarna för att få ett helt jämnt murverk.