Här ritsar plattsättaren en linje i plattan som han sedan klipper efter. Med kakeltången klipper plattsättaren ut småbitar av plattan fram till strecket.

Ska man bara klippa ut ett mindre hål i plattan kan man med fördel använda en smalare tång. Egentligen klipper inte kakeltången, utan krossar den del av plattan där käftarna läggs an.

På så vis gnager man sig in i plattan till dess hålet är färdigt. Kakeltänger är praktiska om man ska göra småhål eller finjusteringar, men de duger inte till större arbeten. Då använder man i stället en hålsåg och en kakelsåg.