N är den nya bokhyllan, mellanväggen eller bänken i badrummet har byggts av lättbetong, kan många timmars slit vara förgäves om man inte sett till att förankra sina konstruktioner i väggen. Med lim går det mycket bra att foga ihop plattorna, men limmet håller inte för vad som helst. Det behövs mer. Kramlor ger en stadig förankring. En kramla är en smal metallstång som borras eller slås in i väggen. Den del som sticker ut från väggen läggs i ett fräst spår på ovansidan av en platta, varefter nästa platta limmas fast ovanpå.