Såga av en 30 cm lång bit från ett överblivet kvastskaft. Kanterna jämnas till genom att gnugga pinnen mot en hård yta, t ex ett betonggolv.

Kvastskaftets rundade del pressas mot fogarna, som då trycks in på mitten och ut mot stenkanterna.

På fackspråk kallas det för en tryckt fog. Under arbetet ska man vrida på kvastskaftet, eftersom det slits när det skrapas mot stenarna.