En fjärdedel av stenen huggs av så att den blir 16,8 cm, vilket med fog ger en total längd på 18 cm. En halv sten kallas för en kopp. Med fog blir den 12 cm. Samtidigt ska två koppar med fog vara lika med längden på en hel stensida, det muraren kallar löpsida.

Det minsta formatet är kvartsstenen som tillsammans med fog blir 6 centimeter. Formatet är inte vanligt, men kan vara nödvändigt att använda för att få förbandet att gå ihop. Begreppet förband används för att beskriva det sätt som stenarna placeras på i förhållande till varandra.

För att få ett så starkt murverk som möjligt ska stenarna förskjutas, så att lodräta fogar inte hamnar över varandra. I bärande murverk ska fogarna förskjutas minst en kvarts sten.

Det mönster stenarna bildar kallas förband. Det finns hundratals olika varianter. Olika områden och landsändar kan ha sina egna typer av förband. Det enklaste förbandet för gör det självaren är halvstensförbandet.

Det är både lätt att lägga och kräver minst material. I halvstensförbandet förskjuts hela stenar med en halv sten i varje skift, så att stenarna ligger i lod med varandra i vartannat skift.

För att få förbandet att gå ihop används halvstenar i ändarna på murverket. Munkförbandet är också vanligt. Det läggs med två hela stenar följda av en halvsten. På så vis hamnar halvstenarna över varandra i vartannat skift.

Förbandet har använts sedan medelåldern och är både solitt och vackert att se på. Det är för övrigt inte ofta komplexiteten utan snarare enkelheten i förbandet som gör det vackert att se på.