Video
Lätt
Svår

Det är busenkelt att laga en skadad cementfog, oavsett om du någon gång har hållt i murarverktyg eller ej. Du ska bara kratsa bort löst bruk, blanda nytt och fylla tomrummet med det. Slutligen penslar du ytan slät och fin. Med andra ord lätt som en plätt.

PROBLEM

Den gamla cementfogen har spruckit och på flera ställen har den lossnat.

LÖSNING

Allt löst bruk ska tas bort och nytt tryckas in i fogen. Svårare än så är det inte.

SÅ HÄR BYTS FOGEN:

1. Alllt löst putsbruk ska tas bort

Det går lätt med hammare och mejsel eller ett slitet och begagnat stämjärn.

2. Dammsug springan och borsta rent med pensel

Glöm inte att fukta hela springan ordentligt innan du fyller i fogbruk, som fäster på sidorna. Om springan är djupare än 15–20 mm trycker du in lite mineralull i den.

3. Fyll springan med bruk

Bruket blandas i en spann till en fast gröt, som dessutom ska vara smidig. Använd omrörare i borrmaskin. Blanda gärna i 10 minuter. Lägg lite bruk på en putsbräda, håll brädan mot springan och lägg i med en fogslev.

4. Tryck in bruket i fogen

Avsluta med att dra fogsleven uppåt och neråt med långa drag så att fogen blir slät och får en glidande övergång till det gamla bruket.

5. När fogen är fast och känns hård penslas den med vatten

Använd en mjuk pensel. Ju förr du tvättar av väggen och karmen, desto mindre risk för fula kalkfläckar. Om inte fogen är hård, finns risk att du tvättar ut bindemedlet ur bruket.